Cuma , 16 Nisan 2021

Amentü Duası Anlamı – Türkçe ve Arapça Okunuşu

Amentü Duası Anlamı – Türkçe ve Arapça Okunuşu

İslam dininde imanın esasları ana hatlarıyla Amentü sözcüğüyle ifade edilmektedir. Arapça’da bulunan âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan Amentü sözcüğü ‘İnandım’ anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Amentü sözcüğü üç farklı yerde söz sahibi olan kişinin imanını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümler; Yasin Suresi 36-25, Yunus Suresi 190, Şura Suresi 42/15’dir. Özellikle Şura suresinde Hz. Muhammed SAV efendimizin amentü demesi emredilmektedir. Bu ayetlere dayanarak Amentü’nün Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir terim olduğu söylenebilir.

Amentü’nün içerisinde imanın şartları belirtilmiş ve duayı okuyan kişinin bunları kabul ettiği anlatılmaktadır. Bu nedenle Amentü duasının gerçek anlamı bilen, beğenip kabullenen kişi mümin olmaktadır. Kelime-i Tevhidi söyleyerek Müslümanlığa geçen her kişinin mutlaka Amentü duasını bilmesi gerekmektedir. Mümin aileler çocuklarına Amentü duasını öğretmeli ve anlamını bilerek okumalarını sağlamalıdırlar. Bu duayı okuyan kişilerin imanları tazelenmektedir.

Amentü Duasında sıralanmış olan ve Ehl-i Sünnet inancına bağlı herkesin kabule etmesi gereken imanın esasları Kur’an-ı Kerim’de değişik ifadelerle bulunmaktadır. Örneğin, bir yerde mümin olan kişinin vasıfları tanımlanırken Allah (C.C.)’a, Ahiret Gününe, Kitaba (Kur’an-ı Kerim), Meleklere ve Peygambere iman şeklinde tanımlama yapılmaktadır. (Bakara Suresi 2/177) Nisa Suresi 4/136’da ise mümin olan kişiye, Allah (C.C.)’a, peygambere, peygamberine indirdiği kitaba ve önceden indirdiği kitaplara iman edilmesi emredilmektedir. Bunlar gibi ve benzeri olan ayetlerde değişik şekillerde sıralanmış olan imanın esasları Allah (C.C.)’a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere ve Ahirete iman olmak üzere beş ilkede toplanmıştır. Geleneksel olan Amentü metinlerinde yer alan kaderin, yani hayır ve şerrin Allah (C.C.)’tan olduğu inancı ise bunlar arasında yer almamaktadır.

Amentü’de bulunan iman esasları, bunların sayısı ve içeriği hadislerde farklı ifade edilmektedir. Buhari’nin rivayet ettiği hadislerden birisi olan Cibril’de “İman nedir?” sorusu karşısında, “Allah (C.C.)’a, Allah (C.C.) görüleceğine, Meleklere, Peygamberlere ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır”, biçiminde tanımlanmaktadır. Bu beş değişik şart arasında kader zikredilmemektedir. Ancak farklı birçok hadis kaynağında hayır ve şer ile beraber kadere iman şartının olduğu da vurgulanmaktadır.

Dini bilgilerin öğretilmesi sırasında ilk sırada bulunan ve ilk devirlerden beri öğretilen Amentü, en başta Cibril hadisi olmak üzere, Hz. Muhammed SAV efendimizin “İman nedir?” sorusuna verdiği değişik cevaplardan derlenmiştir. Birçok İslam alimi tarafından Amentü duası ehli sünnet olan kişilere öğretilmiştir. Amentü öğretiminin Maturidiler arasında çok yaygın biçimde uygulanmasının sebebinin ise bu konudaki ilk eseri Semerkandlı alimlerin yazmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Amentü Duası Türkçe Okunuşu

Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihîve’lyevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihimine’llâhiteâlâve’l-ba’süba’de’l mevti hakk. Eşhedü en lâ iâheillallâh ve eşhedüenneMuhammedenabdühû ve rasûlüh.

Amentü Duası Türkçe Meali

Ben Allahü Teâlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, AllâhüTelâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve peygamberidir.

Namaz duaları mızı okumak istiyorsanız diğer sayfalarımıza göz atabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Amentü Duası başlıklı makalemizde Amentü Duası, amentü duası anlamı ve amentü duası arapça hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.