Perşembe , 15 Nisan 2021

Etiket Arşivi: Dualar

Receb-i Şerîf Duası

Receb-i Şerîf Receb ayı “Eşhur-u hurum”dan olup ŞEHRULLAH yâni Allah’ın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah’a çok ilticâ etmelidir. Recebin 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç ... Devamını Oku »

Rebîu’l-Âhir Nedir, Rebîu’l-Âhir Duası

Rebîu’l-Âhir: Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulmuş olan hicrî takvimin dördüncü ay’ı. Rebiu’s-Sânî olarak da adlandırılmaktadır. Rebî Arapça (bahar) demektir. Ağaçlar çiçek açtığı zamana rebiul-evvel, meyvaların olgunlaştığı zamana da rebiul-ahir denilmekte idi. Ancak, kamerî aylar yılda on küsür gün fark yaptığı ve Nesi’ * (takvim düzeltilmesi) ayetle yasaklandığı için bu ay, her sene aynı mevsime denk gelmez. Rebîu’l-Âhir Duası Hayırlı ömür, ... Devamını Oku »

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dua

Peygamber Efendimiz geçim sıkıntısı çekenler için şöyle buyurmuştur: “Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? “Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah’ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim.” Devamını Oku »

Fitne ve Fesattan Korunma Duası

Fitne,fesat kötü insanların şerrinden korunmak İçin bu dua edilmelidir. “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke” “Yâ Rabbî! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı zaman, fitneye ... Devamını Oku »

Ezan Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Ezan bitikten sonra bu dua okunmalıdır. “Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” “Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm’a vesile ve fazileti ver. O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir.” Devamını Oku »

Ağrılardan Kurtulma Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla: “Bismillahi e’uzu bi’izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca’i hâzâ” Devamını Oku »

Dilek (Hacet) ve Murat Duaları

Nihat Hatiopoğlu hocamız bu dua için bizzat “kendimde Allah’tan bir isteğim,bir hacetim,bir dileğim olduğunda,bu duaları sık sık okurum” deyip bunun altını çizmiş ve bu duaları tavsiye etmiştir. Dileklerin kabulü için iyi bir kul olmamız, vazifelerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Sadece dualardan beklentimiz olmamalı önce sebepleri ortaya koymalıyız. Dileklerin kabulü için dua olarak Nihat Hatipoğlu canlı yayında şu duayı tavsiyede bulunmuştur; Dileklerin ... Devamını Oku »

Büyücü, Sihir ve Cinlerden Korunma Duası

Günümüzde büyü ve sihirlerden muzdarip çok sayıda insan vardır. Buna karşı  büyü ve sihire inanmayan çok sayıda da insan vardır ancak şu bir gerçektir ki hem büyü hemde sihir vardır. Yüce Allah bunlardan uzak durmamızı emretmiştir. Büyü,sihir ve cinlerden kurtulmak için  Rabbimizin gönderdiği ayetlere ve Peygamberimizin sünnetleri bize öncülük etmektedir. Cinlerin Etkisinden Kurtulmak İçin; 1-Günde yüz defa “La havle vela ... Devamını Oku »

Ettehiyyâtu Duası

Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. Anlamı Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının ... Devamını Oku »