Perşembe , 15 Nisan 2021

Fatiha Suresi ve Fazileti

Fatiha Suresi ve Fazileti

Kur’an-ı Kerim’deki ilk sure olan Fatiha Mekke döneminde nail olmuştur. Geliş sırasına göre 5’inci sure olarak indiğine inanılmaktadır.Toplamda yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Önemli bir sure olması sebebiyle Fatiha Şerife ismiyle anılmaktadır. Bu sure Kur’anın ilk suresi olması sebebiyle ‘başlangıç’ anlamını taşıyan Fatiha ismini taşımaktadır. Fatiha aynı zamanda ikinci ayetin başlangıç suresine binaen Elham ismiyle de anılmaktadır. Surenin diğer isimleri ise El-Esas, Ümmü’l-Kitap, Es-Salat, Es-Seb’ul-Mesani, Eş-Şükr, El-Vafiye, Eş-Şifa, El-Kenz, El-Kafiye’dir. Fatiha’nın ilk sure olarak Kur’an’ın en başına konmuş olması, bu surenin içerisinde Kur’an öğretisinin bir özetinin yer aldığı olarak açıklanmaktadır. Fatiha içerisinde övgüye ve yüceltilmeye layık olan tek Allah (C.C.)’ın varlığı, tek ilah olması, hakimiyeti, tapınmanın sadece ona yapılabileceği, ondan yarım talep edileceği özet şekilde ifade bulmaktadır. Fatiha bununla birlikte bir dua ve yakarış içermektedir. Övgünün Allah (C.C.)’a olduğunun söylemi 34’üncü Sebe suresinde de tekrarlanmaktadır.

Fatiha suresinin başlangıcında yer alan besmele’nin İslam dininde özel bir yeri bulunmaktadır. Besmele Tevbe suresi dışında tüm surelerin başında yer almaktadır. Aynı zamanda Neml suresinin 30’uncu ayetinde de geçer. Fakat besmelenin surelerin bağımsız olan bir ayet mi yoksa tüm surelerin başında okunan tek bir ayet mi olduğu din alimleri tarafından tartışılan bir konudur. Bu hususla ilgili geçerli olan görüş ise besmelenin surelerin bir ayeti olduğu yönündedir. Böylece ayet sayısı yedi olan Fatiha suresi Hicr suresi 87’inci ayette geçen “And olsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve Kur’an’ı verdik” ifadesine uygun bir biçime gelmektedir. Fatiha suresi namaz rekatlarında tekrarlanarak, ikişerli bir zincir oluşturulur. Diyanet tarafından 7 ayet olarak kabule edilen Fatiha suresi uygulamada ise İmam tarafından besmelenin içinden ve surenin diğer ayetlerinin sesli biçimde okunmasıyla sağlanır.

Hz. Muhammed SAV efendimiz “Fatiha suresi okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Bu nedenle sure her namazda okunmaktadır. Fatiha suresinin birçok fazileti bulunmaktadır. Bu sure Müslümanlar tarafından hem en çok okunan surelerden birisidir hem de sırları oldukça fazladır. Fatiha suresi namaz haricinde okunduğu vakit İhlas suresiyle birlikte okunması söz konusudur. 3 İhlas 1 Fatiha biçiminde okunan bu sureler Kur’an’ın özünü oluşturmaktadır.

Fatiha Suresi Okunuşu

Elhamdulillâhirabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâlikiyevmiddin. İyyâkena’budu ve iyyâkeneste’în, İhdinessırâtelmustakîm. Sırâtellezineen’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Meali

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fatiha Suresinin Faziletleri

  1. Uyumadan önce Nas, Fatiha, Felak, İhlas surelerini okuyarak avucuna üfleyip vücuduna sıvazlayan kişiler sabah olana kadar ölüm hariç her şeyden korunurlar.
  2. Geçim derdi olanların her gün 41 kez Fatiha suresi ve ardından şu duayı okumaları halinde gönüllerindeki murad hasıl olacaktır. “Ve terzukü men teşaübi-gayri hisab.Allahümmerzuknirızkanvasianhelalensehlen.Amin.”
  3. Eve girmeden önce Fatiha ve İhlas surelerini okuyanların evlerine bereket hasıl olacaktır.
  4. 40 kez olmak üzere bir bardak suya okunan Fatiha suresi bir hastaya içirilirse Allah-ü Teala’nın izniyle şifa bulacaktır. Hasta suyu içmeden evvel şu duanın okunması etkiyi arttıracaktır. ”Allahümmeşfiente’ş-Şafi,Allahümmekfiente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.”
  5. Sabah namazından sonra her gün 101 kez Fatiha okuyup arkasından 101 kez Ya Rezzak, Ya Kâfi, Ya Fettah,Ya Gani, Ya Muğni okuyup, arkasından da “Ya kafi,YaMuğniağnina ,ya fettahiftahlenabâberahmetike,ya Rezzak urzuknabilutfike ve keremike ve bicahisahibi’l-vesiletiseyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatüve’s-selam.” Cümlesini 3 kere okuyan kişiler ummadıkları oranda mal ve mülk sahibi olurlar.
  6. Oluşacak bir tehlike durumunda 19 kez Fatiha suresi okuyan korunur.
  7. Her gün 100 kez Fatiha okumayı sürdüren kişi bütün kötü huylarından kurtulur, duaları kabul edilir.
  8. Bir bardak yağmur suyu biriktirilir. Bu suya 40 kez Fatiha okunarak içi sıkılan kimseye içirilirse Allah (C.C.)’ın izniyle şifaya erişir.
  9. 2 rekat namaz kılınarak her rekatında 7 kez Fatiha ve 3 ihlas okunur. Sonra gönlüne göre dua edilerek Allah (C.C.)’dan dilenir ve dualar inşAllah kabul olur.

 

Bir önceki yazımız olan Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı başlıklı makalemizde Hümeze Suresi, Hümeze Suresi anlamı ve Hümeze Suresi arapça hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.